Trainingen

Bij Trainen met zorg staan de thema’s ‘Verlies en rouw’ en ‘Dementie’ centraal.

Wilt u meer weten over het aanbod? Bel 06-50 84 88 64 of mail naar info@trainenmetzorg.nl

Liever een workshop of lezing? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Staat uw thema er niet bij? Kijk ook op de agenda voor het open scholingsaanbod of neem contact met mij op.

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden (zie link onderbalk) van toepassing.

Sterven jouw cliënten ook? Professioneel ondersteunen bij sterven en rouw

Zorgverleners (ook vrijwilligers in de zorg)  worden regelmatig geconfronteerd met ingrijpende situaties door o.a. sterven, verlies en rouw. Bijvoorbeeld: het overlijden van cliënten, overlijden van naasten van cliënten, overlijden van een collega, een collega wiens partner/kind/ouder/broer of zus overlijdt, een collega die ernstig ziek wordt, een ingrijpende verandering op de werkvloer door bijvoorbeeld een reorganisatie.

Lees hier verder

Rouwbegeleiding bij mensen met een verstandelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn veranderingen meestal niet gemakkelijk. Bij een verandering die te maken heeft met het verlies van een persoon, is de essentie van de dood voor mensen met een verstandelijke beperking dikwijls niet te begrijpen.

Lees hier verder

Dementie

Door persoonlijke interesse en mijn achtergrond in de zorg is ‘Dementie’ een tweede specialisme geworden. Vanuit de visie dat dementie een langdurig en slopend verliestraject betekent voor getroffene en naasten past dit thema helemaal in mijn werkzaamheden.

“Hij stelt steeds dezelfde vraag”, “Hij herkent me soms niet”, “De diagnose dementie is gesteld, wat staat ons nu te wachten?” Met de huidige vergrijzing kent bijna iedereen wel één of meerdere mensen met dementie in zijn/haar omgeving.

Lees hier verder

Specifieke aspecten van palliatieve zorg bij mensen met dementie

Hoezo, palliatieve zorg bij mensen met dementie? Vanaf wanneer dan? Wat maakt palliatieve zorg voor mensen met dementie anders dan anders?

Thema’s:
– Wat maakt palliatieve zorg bij deze cliënten bijzonder
– Specifieke aandachtspunten
– Pijn observatieschalen

Tref jij ook wel eens boze mensen waardoor jij je ongemakkelijk of misschien wel bedreigd voelde?

Herken je dit en wil je leren hier beter mee om te gaan? Wij bieden je de kans dit zowel verbaal als fysiek te oefenen.

Roel van Beveren (Mayru Center) heeft een speciale weerbaarheidsmethode ontwikkeld voor zorgverleners. Hierbij wordt specifiek gekeken wie de ander is; een omstander, een mantelzorger, de cliënt zelf, hoe is de fysieke toestand van de cliënt etc. Gesprekstechnieken zijn hierbij van essentieel belang!

Thema’s:
– Basishouding
– Reactievermogen
– Voorkomen van fysiek geweld door houding en gesprekstechnieken
– Reageren op verbale agressie
– Basistechnieken toepassen

Uitspraak Roel: ‘Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht!’.

Meer weten over Roel van Beverenwww.mayrucenter.nl
Roel heeft zijn levens-, politie- en vechtsportervaring gebundeld en wil die graag delen met de buitenwereld. Daarmee is zijn droom zijn levenswerk geworden.