Dementie

Mensen met dementie, een snel groter wordende groep zorgvragers. Voor (vrijwillige) zorgverleners een grote uitdaging want om goed te kunnen zorgen voor mensen met dementie heb je kennis en een aantal talenten nodig zoals: geduld, flexibiliteit, creactiviteit en je moet innovatief zijn. Gelukkig kun je kennis opdoen en je talenten (verder) ontwikkelen.  Zie jij zorgen voor mensen met dementie als een uitdaging? Achter de knop ‘agenda’ op deze website staan de data van het open scholingsaanbod. Liever iets met je team of een lezing? Neem gerust contact op en we bespreken de mogelijkheden.

Bent u mantelzorger / naaste van iemand met dementie? Ook voor u is het van essentieel belang kennis op te doen en handvatten te krijgen. Daarnaast wordt het delen van ervaringen door lotgenotencontact vaak als erg steunend ervanen. Meer weten over mogelijkheden? Neem gerust contact met mij op.

Mogelijke thema’s:

– De werking van ons geheugen en dementie
– Vormen van dementie
– Verschijnselen van dementie
– Wat betekent dementie voor de getroffene en de naasten
– Benaderingswijzen
– Het lerend vermogen van mensen met dementie
– Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
– Reflectie op eigen handelen (met trainingsacteur)

Doelgroep: beroepskrachten en vrijwilligers in de Zorg. Mantelzorgers / naasten van mensen met dementie.