Sterven jouw cliënten ook? Professioneel ondersteunen bij sterven en rouw

Als beroepskracht of vrijwilliger in de zorgsector, ben je misschien al geconfronteerd met het sterven van één of meerdere cliënten of naasten. Misschien was hij/zij al (wat) ouder of nog (heel) jong. Het kan een plotseling overlijden zijn geweest of een overlijden na een ziekbed.

Ook kan het zijn dat een collega een ernstig verlies meemaakt. Wanneer één of meerdere mensen in een team geconfronteerd worden met een ernstig verlies heeft dat ook invloed op de rest van het team. Vergelijk het met een steen die in het water wordt gegooid: eerst een plons en kleine kringen, maar vervolgens spreiden de kringen in het water steeds breder uit. Vaak duurt het lang voor het water weer helemaal rimpelloos is.

Werken in de zorg betekent ook dat je te maken krijgt met emoties en rouwreacties van cliënten, naasten, collega’s en/of bij jezelf! En vergis je niet: rouwracties ontstaan niet alleen na een overlijden. Het verlies van gezondheid, loslaten van je vertrouwde woonomgeving omdat je in een instelling moet wonen, het loslaten van je dromen, verlies van werk, verlies van een huisdier, maar ook een reorganisatie, stuk voor stuk roepen ze rouwreacties op. Rouwen is leren leven met het verlies van iets / iemand waar je aan gehecht bent en de veranderingen die daarmee gepaard gaan.

Zorgen voor mensen (in de laatste levensfase) zal ons ook met onszelf confronteren, met vragen over ons eigen leven. Essentieel zijn onze eigen emoties: wanneer die ruimte krijgen, maakt dat de weg vrij voor ruimte voor diegenen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Een kwestie van respectvolle bejegening.

Tijdens deze training krijg je inzicht in de processen rondom verlies, sterven en rouw. Je gaat naar huis met praktische handvatten voor het contact met anderen.

Mogelijke thema’s:
– Wat betekent verlies en rouw voor de zorgverlener
– Rouwreacties
– Individuele en collegiale rouwarbeid
– Ondersteunen van (mede)cliënten en naasten
– Stervensfasen
– Sterfstijlen (waarom de één wel over de dood praat en de ander niet)
– Wat is de invloed van een ingrijpend privéverlies op je werk en andersom
– Professioneel handelen
– Verliesmanagement

Werken aan de gevolgen van een (dreigende) ingrijpende verandering / verlies op de werkvloer levert energie en verbinding op, zorgverleners zijn weer in staat te werken vanuit hun eigen kracht. Stress reductie, verminderd risico op ziekteverzuim, loyale en gemotiveerde medewerkers zijn het resultaat van deze training.

Doelgroep: beroepskrachten en vrijwilligers in de zorg
Doel van de training: de beroepskracht / vrijwilliger leert omgaan met sterven, verlies en rouw en is in staat anderen te ondersteunen.
Duur van de training: afhankelijk van de vraag. De training / het traject wordt volledig afgestemd op de specifieke situatie van het team / instelling. Data voor het open scholingsaanbod over dit thema zijn te vinden in de agenda op deze website.