Palliatief terminale zorg

Palliatieve zorg wordt ook weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam, geest en ziel. ‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is altijd het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.

Palliatieve zorg vereist dus specifieke deskundigheid.

Afhankelijk van de leervraag kunnen thema’s o.a. zijn:
– Wat is palliatieve zorg?
– Wat is terminale zorg?
– Wat betekent het voor de zorgverlener?
– Houding en bejegening;
– Aandachtspunten voor het palliatief zorgproces;
– Wat maakt palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking bijzonder;
– Wat maakt palliatieve zorg bij mensen met dementie bijzonder;
– Praktische verzorging van de stervende;
– Verzorging van een overledene;
– Omgaan met verlies en rouw;
– Hoe kunnen teamleden elkaar ondersteunen.

Zorgverleners die goed zijn toegerust voor hun taken hebben minder problemen met de werkstress die de confrontatie met de eindigheid van het leven met zich meebrengt. Zij kunnen beter voor zichzelf, de cliënt, de naasten én hun collega’s zorgen.

Doelgroep: beroepskrachten in Zorg en Welzijn, MBO en hoger
Doel van de training: de beroepskracht leert leert mensen en hun naasten in hun laatste levensfase te verzorgen en te begeleiden
Duur van de training: afhankelijk van de leervraag