Tref jij ook wel eens boze mensen waardoor jij je ongemakkelijk of misschien wel bedreigd voelde?

Herken je dit en wil je leren hier beter mee om te gaan? Wij bieden je de kans dit zowel verbaal als fysiek te oefenen.

Roel van Beveren (Mayru Center) heeft een speciale weerbaarheidsmethode ontwikkeld voor zorgverleners en welzijnswerkers. Hierbij wordt specifiek gekeken wie de ander is; een omstander, een mantelzorger, de cliënt zelf, hoe is de fysieke toestand van de cliënt etc. Gesprekstechnieken zijn hierbij van essentieel belang!

Thema’s:
– Basishouding
– Reactievermogen
– Voorkomen van fysiek geweld door houding en gesprekstechnieken
– Reageren op verbale agressie
– Basistechnieken toepassen

Uitspraak Roel: ‘Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht!’.

Alle trainingen worden op maat gemaakt, afhankelijk van de leerwensen. Kosten voor trainingen en workshops op aanvraag.

Meer weten over:

Roel van Beveren: www.mayrucenter.nl
Roel heeft zijn levens-, politie- en vechtsportervaring gebundeld en wil die graag delen met de buitenwereld. Daarmee is zijn droom zijn levenswerk geworden.