Links

Academie Integrale Menswetenschappen – SPSO in Utrecht www.spso.nl
Alzheimer Nederland www.alzheimer-nederland.nl
Anneke Krakers, Welzijn is meedoen www.welzijnnederland.nl
Beroepsvereniging van zorgprofessionals www.venvn.nl
Herman de Mönnink www.verlieskunde.nl
De Galan, school voor training www.schoolvoortraining.nl
Gerda Baeten, training en coaching www.vergrootjeinvloed.nl
Hennie Bol, rouw en verliesbegeleiding www.verlieswerk.nl
Maatschap Goed Zorgen, bij- en nascholing voor Zorg & Welzijn www.goedzorgen.nl
Jacqueline Soepenberg, rouw en verliesbegeleiding www.jacquelinesoepenberg.nl
Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg www.mezzo.nl
Marja Boeve www.muziekdiejeraakt.nl
Marriet van Rekum, rouw en verliesbegeleiding www.rouw-en-verliesbegeleiding.nl
Mieke Ankersmid www.ankersmid.nl
Minke Weggemans www.broederzielalleen.nl
Stella Maaswinkel, taal en communicatie www.verseautrainingen.nl
Praten over de dood www.doodgewoonbespreekbaar.nl
STerven op je Eigen Manier www.stichtingstem.info
Landelijke Stichting Rouwbegeleiding www.verliesverwerken.nl
Rouw op maat www.rouwopmaat.nl
“Ik ben er nog”. Stap niet uit het leven van een dodelijk zieke www.ikbenernog.nl
De canon van de gerontologie www.canongerontologie.nl
Moderne dementiezorg www.moderne-dementiezorg.nl
Mayru Center (omgaan met (verbale) agressie voor zorg-, en welzijnswerkers) www.mayrucenter.nl
SimulCura, samenwerkende trainers Zorg & Welzijn www.simulcura.nl
Van Hemert produkties www.vanhemertprodukties.nl
Samen tegen eenzaamheid www.samentegeneenzaamheid.nl
Coalitie Erbij www.eenzaam.nl
Zorgscholing BV www.zorgscholing.nl
Solopartners www.solopartners.nl
Sonnevelt Opleidingen www.sonneveltopleidingen.nl/opleidingen/stervensbegeleider