Agenda

Momenteel zijn er alleen trainingen met open inschrijving te volgen via V&VN en Zorgscholing.nl. Daarnaast ben ik ook als docent betrokken bij de Opleiding Stervensbegeleider van Sonnevelt Opleidingen.

Meer informatie hieronder.

V&VN scholing 'Rouwverwerking en sterven begeleiding

Tijdens deze training werken we aan bewustwording wat sterven en rouw voor jou als verpleegkundige of verzorgende betekent, wat het effect is op je werk en hoe je patiënten, naasten en collega’s kan ondersteunen. Er is ruimte om casussen te oefenen en ervaringen te delen.

V&VN scholing 'Rouwverwerking en stervensbegeleiding

Zorgscholing BV

Bij Zorgscholing vind je allerlei scholingen, o.a.: scholingen rond kwaliteit, voorbehouden en risicovol handelen, wondzorg, BHV, wetgeving etc.. Mijn thema’s groeperen zich rond de zorg voor mensen met dementie en palliatieve zorg.

Mijn scholingen rond dementie zijn geaccrediteerd door het Kwaliteitsregeister V&V.
Voor de scholingen over palliatieve zorg is accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.

Scholingen door Desiree Helmond

Opleiding Stervensbegeleider Sonnevelt Opleidingen

Vanaf het najaar 2017 ben ik als docent betrokken bij de opleiding Stervensbegeleider.

In de Opleiding Stervensbegeleider leer je hoe je mensen zo goed mogelijk begeleidt in hun laatste levensfase. Je leert omgaan met een verantwoordelijke taak die tot kort na de dood van je cliënt doorloopt. Dit is zowel een droevig moment als een moment dat veel voldoening kan geven: je hebt je cliënt immers mógen helpen in zijn stervensproces. Je hebt een verschil kunnen maken in de beleving van zijn laatste levensfase.

Opleiding Stervensbegeleider Sonnevelt Opleidingen